martedì 23 ottobre 2012

BALLATA DI L'AMURI

di Vito Fiorentino


Fu accussi ca 'nni canusciemmu:
comu ogni matina
m'attruvavu 'a banca,
pu' me' travagghiu;
'nfacci a mia,
a'dda banna 'ru bancuni,
all'improvvisu vitti,
com'una visione,
un raggiu ri luci,
'na faccia ri picciotta bedda,
accussì bedda,
c'appi a diciri
“unn'haiu vistu mai 'na faccia
accussi!”
Ci piensu ancora
... e 'mi sientu trimari 'u cuori.
'A so taliata parrava
e mi ricia cosi c'un'avia sintuto mai
cuminciammu a viririnni
e i so' pensieri
mi piacianu;
ci attruvava chiddu chi siempri
ni me' prieri
avia addumannatu o' Signuri
“bedda o semplici che sia
fatimi attruvari,Patri,'na cumpagna
pi' caminari versu ri tia”
mi sentu trimari ancora u' cuori
quannu piensu
e' nostri nisciuti:
faciamu 'na passiata
e i pieri parianu ballari suli suli;
i nostri riscursi
'un finianu mai:
si facia scuru e
nn'a so timidezza e 'nna so' firmizza
scupria 'u so munnu
liggia i so' pinsieri
truvava i so' difficultà
ch'addiventaru me' difficultà.
Quannu ammùccia sotto u tappito
i so' delusioni,
n'attruova paruoli
pi' diciri i so' ideali,
- chiddu chi viri giustu o sbagliatu
pi' mia, pi' nuatri, p'a nostra vita -,
'a 'ncocciu ca' mia tinirizza;
cu l'amuri la taliu così com'è
e ringraziu u Signuri
r'avillima fatta canusciri.
Ch'u s'aspettava
chi m'avia 'nnamurari r'una fimmina
accusì diviersa ri mia!?
Eppuri 'sta so diversità mi piaci
mi fa sientiri sicuro di mia
e r'i me' cirtizzi
in mia attruovu 'a me' stidda
'i me' sapiri
'a mia volontà

(4/settembre/1973-2012)

Nessun commento:

Posta un commento

Questo blog consente a chiunque di lasciare commenti. Si invitano però gli autori a lasciare commenti firmati.
Grazie